fbpx

Om trygghet och säkerhet är viktiga ledord för dig bör du överväga användning av specialbehandlat säkerhetsglas som hjälper dig att skapa ett tryggt och säkert hem. Den största nackdelen med vanligt glas är dess ringa hållfasthet och farligt glassplitter som kan orsaka skärskador.

Säkerhetsglas kan delas in i två kategorier – härdat säkerhetsglas och laminerat säkerhetsglas.

Härdat säkerhetsglas

Härdat säkerhetsglas är hela fem gånger starkare än vanligt glas, vilket uppnås genom att glaset värms upp till smältpunkten och hastigt kyls ned därefter. De kemiska, optiska och expansionsegenskaperna hos härdat glas är exakt de samma som hos vanligt glas, den enda skillnaden ligger i dess ökade styrka och säregenhet vid splittring. När glaset krossas splittras det i ofarliga små glasbitar som inte utsätter någon för skador.

Om du behöver glas med bra hållfasthet och ofarligt splittringsmönster är härdat säkerhetsglas det rätta valet för dig.

Laminerat säkerhetsglas

Laminerat säkerhetsglas består av två eller flera glasskikt som är sammanfogade med plastfolie. Glasskikten smälts ihop med plastfoliet under högt tryck, vid hög temperatur. Det gör glaset mycket svårt att krossa och ger större säkerhet om glaset skulle gå sönder, då glassplittret sitter kvar på plastfoliet. Det minskar risken för skärsår och -skador som även kan vara livshotande. Andra fördelar är skyddet mot UV-strålning och bättre ljudsäkerhet, då plastfolien även blockerar UV-strålningen och har ljuddämpande effekt.

Om du vill ha ett glas som sitter kvar i öppningen om det skulle krossas är laminerat säkerhetsglas det rätta valet.

Våra säljare hjälper dig med valet av glas utifrån dina önskemål eller bygghandlingar.