fbpx

Üheraamsed aknad

Tuletõkkeaknad

Ühetraamsed tuletõkkeaknad takistavad tulekahju korral tule levikut üheltpoolt hoone siseselt, takistades tule levimist ühelt korruselt teisele või siseakna puhul ühest ruumist teise. Teiseltpoolt takistavad tuletõkkeaknad tule levikut hoonelt hoonele, kui need asuvad üksteisele väga lähestikku.