Tuletõkkeaknad takistavad tulekahju korral tule levikut üheltpoolt hoone siseselt, takistades tule levimist ühelt korruselt teisele või siseakna puhul ühest ruumist teise. Teiseltpoolt takistavad tuletõkkeaknad tule levikut hoonelt hoonele, kui need asuvad üksteisele väga lähestikku.

Ka Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele sätestab, et tule levimist teisele ehitisele peab vältima nõnda, et oleks tagatud inimese elu ja tervise, vara ja keskkonna ohutus. Kui hoonetevaheline kuja on vähem kui kaheksa meetrit, piiratakse tule levikut ehituslike abinõudega. Nendeks abinõudeks on tulekindel fassaad, tuletõkkeaknad, tuletõkkeuksed jne, mis ei lase tulel kiirelt levida kõrvalasuvale hoonele.

Seega ei saa tuletõkkeakende vajadust alatähtsustada, need kaitsevad Sind, Sinu vara aga ka teisi ja teiste vara. 

Tuletõkkeaknad S90K EI-30 ja MEK-A EI-30

Tuletõkkeakende klaaspaketis kasutame spetsiaalset tuletõkkeklaasi ja spetsiaalseid tihendeid, mis koos teevadki nendest akendest ühed head tuletõkkeaknad. Klaaside vahel kasutame väiksema soojusjuhtivusega argooni, mis on õhust raskem ja parandab klaaspaketi soojusomadusi.

Kasutatavad klaaspaketid:

  • S90K EI-30: (44.2sel + 4sel + pyrostop EI30-10 15mm)
  • MEK-A EI-30: 3K (44.2LowE/16RST + Ar/4mm secLowE/16RST + Ar/Pyrostop 30-10 15mm)

Kõik meie tuletõkkeaknad vastavad tuleohutusstandardile EI-30, mis näitab ühtlasi tulepüsivust minutites. Ehk siis teisisõnu tõkestavad meie tuletõkkeaknad tule levikut vähemalt 30 minutit. Akendel on loomulikul olemas vastavad sertifikaadid, mis kinnitavad toodete vastavust nõuetele.

Tuletõkkeaknaid on võimalik viimistleda kõikide värvide ja lasuuridega, mis on leitavad meie värvikataloogides. Võid kindel olla, et leiad värvitoonid, mis sobivad ideaalselt kokku nii maja fassaadi kui interjööriga.

Tuletõkkeakende puhul on väga oluline nende korrektne paigaldamine, millest tulenevalt soovitame tellida paigaldamise kindluse mõttes meilt. Tuletõkkeakende puhul on eriti oluline järgida akende ja uste garantii, paigaldus- ja hooldusjuhendit. Kindlasti ei tohi ise tuletõkkeakendel vahetada klaase, selleks tuleks kindlasti pöörduda meie poole.

Kui tuletõkkeaknad äratasid Sinus huvi, siis võta ühendust meie sõbralike müügijuhtidega või saada meile hinnapäring kontaktvormi vahendusel.

Teeme hooned turvaliseks!