Aknatüübi valik sõltub maja arhitektuurist, asukohast ning Tellija ja arhitekti poolt esitatavatest nõuetest. Kahjuks jääb linnapildist silma üsna palju viimaste kümnendite jooksul renoveeritud või ehitatud hooneid, kus on akende valikuga alt mindud. Mitmete väärikate ja stiilsete hoonete puhul on kasutatud ilmetuid plastaknaid, mis rikuvad kogu hoone miljöö.

Rõõm on tõdeda, et tänaseks on olukord muutumas ja aknavalikusse suhtutakse järjest tõsisemalt seda tänu üldisele teadlikkuse kasvule nii müüjate, tootjate kui ka klientide seas. Vale aknavalik võib rikkuda miljööväärtusliku hoone, samas vanalinnas kasutatav aken ei sobi moodsale funkstiilis majale. Seepärast küsige julgesti nõu ja soovitusi, et teeksite parima valiku. Kuna meie valmistame erinevaid aknatüüpe – nii modernseid aknaid kui ka ajaloolistele hoonetele sobivaid kaheraamseid aknaid, siis saate meilt alati kõige objektiivsemad soovitused, milline aknatüüp Teie majale kõige sobivam on.