Tuletõkkeuksed tulevad appi siis, kui tekib vajadus eraldada kõrgema tuleohtlikkusega ruumid teistest elu- või olmeruumidest. Näiteks kortermajades, kus keldrid on ühenduses trepikojaga, on seadusest tulenev nõue kasutada tuletõkkeust, et keldris puhkeva tulekahju korral tuli ja suits trepikotta ei pääseks. Tuletõkkeuste olemasolu Päästeamet pisteliselt ka kontrollib.

Tuletõkkeuksed sobivad ühtlasi ideaalselt kasutamiseks korterite või hotellitubade välisustena, hoonete ja eramute välisustena ning siseustena. Ühesõnaga, meilt saad tuletõkkeuksed kõikjale - nii eramule, korterile kui büroo- või tööstushoonele.

Kõik meie tuletõkkeuksed vastavad kõrgetele tuleohutusstandarditele, sileuks vastab tuleohutusstandardile EI-45 ja tahveluks standardile EI-30. Need numbrid näitavad tulepüsivust minutites ja need on vastavalt siis 45 ja 30 minutit.

Meie tuletõkkeuksed koosnevad paljudest erinevatest materjalidest, mis meie suurepäraste teadmistega konstruktorid on oskuslikult omavahel täiuslikuks tervikuks kombineerinud, tagamaks parima tulemuse. Ja pikaaegsete kogemustega meistrid annavad endast kõik, et uksed oleksid parima võimaliku kvaliteediga ning püsiksid sirged ja stabiilsed ka pärast aastatepikkust aktiivset kasutamist.

Tuletõkkeuksed - sileuks EI-45 ja tahveluks EI-30

Kuna meie soov on alati pakkuda Sulle parimat ja olla samas konkurentidest sammuke ees, siis tuletõkkeuste täpset konstruktsiooni ja kõiki kasutatavaid materjale me siinkohal välja ei tooks aga osaliselt siiski.

Ukselengid on valmistatud sõrmjätkatud oksavabast männiliimpuidust, lävepakk vastupidavast tammepuust ja ukse raampuud samuti männiliimpuidust. Siseuste puhul on kasutusel kolm tihendit, millest üks on tulekahju korral paisuv tihend (asub lengis ja ukselehes) ja teine silikoontihend (asub ukselehes). Välisuste puhul lisandub teine silikoontihend (asub lengis).

Väga oluline osa tuletõkkeuste puhul on sulustel. Kasutame ainult parimaid tulekatsetused läbinud lukke ja vastuseid (ASSA 565 + ASSA 1887-2, Abloy 4190 + Abloy 4691), horisontaal- ja vertikaalsuunas reguleeritavaid hingi (Fiskars 110SS, Abloy 3248-110) ja sulgureid (Abloy D3510, Abloy DC405).

Näiteks ASSA 565 lukk vastab tuleohutusstandardile EI-60 ja Abloy 4190 lukk suisa standardile EI-90, mis näitavad ilmekalt, et kvaliteedis me mingeid järeleandmisi ei tee. Piirangud puuduvad ainult linkidele ja südamikele, mille võid valida vabalt oma maitse järgi.

Eeltoodut iseloomustavad hästi meie tuletõkkeustele väljastatud vastavussertifikaadid, mis näitavad vastavust ettenähtud nõuetele.

Tuletõkkeuksed valmistame loomulikult vastavalt etteantud mõõtudele aga siinkohal tuleb arvestada, et esinevad teatud piirangud nii ukselehe paksusele kui mõõtudele. Ukselehe paksus on meil 63 mm ja seda võib vajadusel suurendada tingimusel, et see ei too kaasa ukselehe massi kasvu enam kui 25%.

Tahvelukse EI-30 maksimaalseks ukselehe mõõtmeteks on 1143 x 2456 mm ja maksimaalseks pindalaks 2,55 m2. Sileukse EI-45 maksimaalseks ukselehe mõõtmeteks on 1053 x 2344 mm ja maksimaalseks pindalaks 2,24 m2.

Ukse lengi minimaalseks mõõduks on 120 x 50 mm ja lävepaku mõõduks 120 x 22 mm. Siseuksed tulevadki meie tehasest lengiga 120 x 50 mm ja välisuksed lengiga 120 x 62 mm.

Tahvelukse puhul saame kasutada tahvli asemel alternatiivina klaasi, maksimaalse mõõduga 862 x 1467 mm. Muide, meilt saad tellida tuletõkkeuksed ka erilahendusena, näiteks muinsuskaitse all olevatele hoonetele.

Mis puutub viimistlusse, siis ukseleht ja leng on tavalahenduses kaetud värviga ja värvivalik on võimalik kogu RAL värvikataloogi toonide ulatuses, mis peaks rahuldama igaüht.

Kõik meie poolt valmistatud tuletõkkeuksed on tähistatud ukse peal oleva metalltahvliga, kus oleme ära näidanud tuletõkkeklassi, vastavussertifikaadi numbri, ettevõtte nime ja valmistusaasta.

Oluline on teada, et tuletõkkeuksed tagavad korrektse tulekindluse ainult siis kui need on korrektselt paigaldatud. Tuletõkkeust on lubatud paigaldada standardsesse kõrge tihedusega jäika ja standardsesse madala tihedusega jäika tarindisse ning standardsesse mittejäika tarindisse. Lubatud paigaldusvahe on ≤ 15 mm ja selle võib tihendada kas mineraalvillaga või kasutada kombineeritud tihendamist villa ja vahuga. Telli paigaldamine kindluse mõttes meilt või isepaigaldamisel loe kindlasti akende ja uste garantii, paigaldus- ja hooldusjuhendit.

Kui tuletõkkeuksed pakuvad Sulle suuremat huvi, siis võta ühendust meie asjalike müügijuhtidega või saada meile hinnapäring kontaktvormi vahendusel.

Tuletõkkeuksed säästavad elusid!